Dane

geckdatadialog1Pliki G.E.C.K

  • Wyświetla wtyczki i główne pliki znajdujące się w katalogu danych.
  • Dwukrotne kliknięcie pliku powoduje ładowanie informacji w kontrolce obok niego.
  • Pokazuje, czy plik jest plikiem głównym, wtyczką czy aktywnym.

Utworzone przez ( Created By )

  • Nazwa osoby, któa utworzyła ten plik

Podsumowanie ( Summary )

  • Opis tego co zawierają i nie zawierają wtyczki.

Wymagane

  • Są to pliki wymagane dla wybranego pliku.
  • Każdy plik z tej listy zostanie załadowany, gdy wybrany jest plik.

Ustaw Plik jako aktywny.

  • Zaznacz wybrany plik jako Aktywny.
  • Możesz również aktywować plik podwójnym kliknięciem w niego.

Detale

  • Wyświetla okno dialogowe „Szczegóły pliku” dla wybranego pliku.