Zapis

Zapisuje wszelkie zmiany dokonane w bieżącym aktywnym pliku. Jeśli nie określono aktywnego pliku w oknie danych, użytkownik zostanie poproszony o nową nazwę pliku, aby zapisać zmiany.

Wszelkie zmiany zostaną zapisane na plug-in (plik FILENAME.esp) w oparciu o bieżące ustawienia głównego pliku.

Uwaga: nazwy plików nie mogą zawierać żadnych zastrzeżonych znaków, takich jak „(” lub „),  bo system nie będzie ich w stanie rozpoznać.  Aby usunąć ten błąd, po prostu zmień nazwę wtyczki tak, aby nie zawierał zastrzeżonych znaków.

Kolejna Uwaga: Jeśli masz działający tryb UltraMon dla dwóch monitorów nie będzie można zapisać. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Trzeba zamknąć wszystkie otwarte okna dialogowe przed zapisaniem. To prawdopodobnie dlatego UltraMon dodaje mały przycisk na górze każdego okna, obok zminimalizować, żeby przenosić okno aplikacji do innego monitora. Możesz też wyłączyć UltraMon przed zapisywaniem i włączyć po zapisie.