Dane Zadań

Całkiem dobrze wyjaśnione zagadnienia dotyczące obsługi zadań:

 • Quest Name: Nazwa, która pojawi się w odtwarzaczu listy Przygód,
 • Priority: Dialog jest przydzielany przez priorytet. Dialog z wyższym priorytetem zadań będzie miał pierwszeństwo przed dialogiem z niższym priorytetem.
 • Script: Skrypty zadań będą uruchamiane z każdym startem zadań. Domyślnie, może to odbywać się co 5 sekund, ale można to zmienić..
 • Start Game Enabled: Jeśli to pole jest zaznaczone, quest zostanie uruchomiony na początku gry.
  W innym wypadki, nie będzie wyświetlany, dopóki
  polecenia StartQuest, SetStage lub SetObjectiveDisplayed  są używane.
 • Allow Repeated Conversation Topics: Jeśli to pole nie jest zaznaczone, nie można rozmawiać na ten sam temat ponownie (w tej samej rozmowie). Zaznacz to pole, jeżeli chcesz, aby można było wielokrotnie powtarzać rozmowę.
 • Allow Repeated Stages: Jeśli to pole jest zaznaczone, to wpisy do dziennika będą wyświetlane za każdym razem gdy SetStage jest ustawiane dla danego numeru poziomu. Inaczej, SetStage nie ma wpływu na uruchomienie poziomu za pierwszym razem.
 • Script Processing Delay: Jeśli domyślnie jest zaznaczone, skrypt zadania będzie używał pliku INI (co 5 sekund). To można ominąć tu, albo za pomocą, SetQuestDelay.
 • Quest Icon: Niewykorzystane.
 • Quest Conditions : Wszelkie warunki tutaj opisane, są stosowane do wszystkich dialogów w zadaniu. Warunki zadania są sprawdzane pierwsze; tylko jeśli ustawiony jest na true, albo gdy opisane są warunki.
 • View Filtered Dialogue Window: Przynosi przefiltrowane okno dialogu, filtrowane na wybranym zadaniu.
 • Recompile All Results: Wszystkie wyniki skryptów (na wybrane zadanie) są zrekompilowane. Jest to przydatne narzędzie debugowania.
 • View All Results Scripts: Pojawi się okno, które pokazuje wszystkie informacje o zadaniu.
 • Export Quest Dialogue: Eksportuj wszystkie dialogi zadań do pliku.
 • Calculate Voice Assets: ocenia (używając tego samego procesu, jak eksport), jak rzeczywiście wiele plików audio jest wykorzystywanych przez zadanie.