Wezwanie pomocy

Po śmierci naszego ojca, przechodząc obok krypty 101, łapiemy sygnał. W nim Amata, nasza przyjaciółka, mówi że w krypcie zapanował wielki nieporządek i prosi nas abyśmy do niej wrócili. Na miejscu okazuje się, że po twoim odejściu, niektórzy mieszkańcy krypty również postanowili ją opuścić. Jednak opiekun im na to nie pozwolił i zrobił barykadę. Konflikt można rozwiązać na 3 sposoby:

# Przekonać Amatę że w krypcie jest bezpiecznie i że nie należy z niej wychodzić.
# Zniszczyć „Reaktor”, co spowoduje że wszyscy mieszkańcy krypty będą musieli opuścić swój dotychczasowy dom.
# Zabijając opiekuna krypty, wtedy Amata nim zostanie.