Innowacyjna firma – Vault-Tec

Przez każdą część Fallouta, przewija się jedna nazwa, Vault-Tec. Co ona praktycznie oznacza i jakie ma zastosowanie w świecie gry? Otóż, tłumaczone na język polski, oznacza Krypt-Tech. W tej wersji nie dokonano zmiany nazwy, używając jej oryginalnie Vault-Tec.

Ta nazwa wiąże ją z potężną firmą, zaangażowaną przez USA i Wielką Brytanię do zaawansowanych projektów budowlanych. Po rozwinięciu swojej wiedzy i umiejętności, objęła z czasem także urządzenia technologi bojowej. Krypty, to pamiątka po tym, jakiego skoku doznali w dziedzinie budownictwa.

Korporacja była też świadoma, że podczas wybuch wojny nuklearnej, po jej zakończeniu, trzeba będzie przywrócić równowagę naturalnego świata. Ta potrzeba zrodziła dział Future-Tec, zajmujący m się ekosystemem, a bardziej szczegółowo, zajmowała się nad Generatorem Ekosystemu Cudownej Krainy. Ilość krypt, jaka miała zostać zbudowana wynosiła 122 szt.

Wbrew pozorom, budowa takich miejsc, miała głębsze znaczenie. Firma wprzęgła się w eksperymenty, prowadzone przez naukowców. Tworzenie krypt właśnie tak wyglądających, oraz tak u lokalizowanych był projektem Safehouse. Był to eksperyment społecznościowy, badający ludzkie zachowania w ekstremalnych warunkach przeżycia. Jej produkty można rozpoznać po charakterystycznym logu, lokowane na jej konstrukcjach, oraz gadżetach.