Dane Zadań

Czerwiec 9th, 2009Posted by admin

Dane

Czerwiec 5th, 2009Posted by admin

Pliki G.E.C.K

Wyświetla wtyczki i główne pliki znajdujące się w katalogu danych.

Dwukrotne kliknięcie pliku powoduje ładowanie informacji w kontrolce obok niego.

Pokazuje, czy plik jest plikiem głównym, wtyczką czy aktywnym.

Utworzone przez ( Created By )

Nazwa osoby, któa utworzyła ten plik

Podsumowanie ( Summary )

Opis tego co zawierają i nie zawierają wtyczki.

Wymagane

Są to pliki wymagane dla wybranego pliku.

Każdy plik [...]