Zapis

Czerwiec 8th, 2009Posted by admin

Zapisuje wszelkie zmiany dokonane w bieżącym aktywnym pliku. Jeśli nie określono aktywnego pliku w oknie danych, użytkownik zostanie poproszony o nową nazwę pliku, aby zapisać zmiany. Wszelkie zmiany zostaną zapisane na plug-in (plik FILENAME.esp) w oparciu o bieżące ustawienia głównego pliku. Uwaga: nazwy plików nie mogą zawierać żadnych zastrzeżonych znaków, takich jak „(” lub „),  […]