Archive for the ‘Plik’ Category

Jak mogę wypakować dane z plików BSA?

Czerwiec 24th, 2009Posted by admin

Format plików BSA
Pliki BSA Fallout 3 są takie same, jak stosowane w Elder Scrolls IV: Oblivion. Wstępne prace wskazują, że są w wersji 68 zamiast 67 wersji.
Aby otworzyć im BSA Commander (zobacz również poniżej), musisz wykonać następujące czynności:
* Backup oryginał. BSA plik
* Otwórz plik w [...]

Zapis

Czerwiec 8th, 2009Posted by admin

Zapisuje wszelkie zmiany dokonane w bieżącym aktywnym pliku. Jeśli nie określono aktywnego pliku w oknie danych, użytkownik zostanie poproszony o nową nazwę pliku, aby zapisać zmiany.
Wszelkie zmiany zostaną zapisane na plug-in (plik FILENAME.esp) w oparciu o bieżące ustawienia głównego pliku.
Uwaga: nazwy plików nie mogą zawierać żadnych zastrzeżonych znaków, takich jak “(” lub “),  bo system [...]

Dane

Czerwiec 5th, 2009Posted by admin

Pliki G.E.C.K

Wyświetla wtyczki i główne pliki znajdujące się w katalogu danych.

Dwukrotne kliknięcie pliku powoduje ładowanie informacji w kontrolce obok niego.

Pokazuje, czy plik jest plikiem głównym, wtyczką czy aktywnym.

Utworzone przez ( Created By )

Nazwa osoby, któa utworzyła ten plik

Podsumowanie ( Summary )

Opis tego co zawierają i nie zawierają wtyczki.

Wymagane

Są to pliki wymagane dla wybranego pliku.

Każdy plik [...]