Archive for the ‘Plik’ Category

Jak mogę wypakować dane z plików BSA?

Czerwiec 24th, 2009Posted by admin

Format plików BSA Pliki BSA Fallout 3 są takie same, jak stosowane w Elder Scrolls IV: Oblivion. Wstępne prace wskazują, że są w wersji 68 zamiast 67 wersji. Aby otworzyć im BSA Commander (zobacz również poniżej), musisz wykonać następujące czynności: * Backup oryginał. BSA plik * Otwórz plik w edytorze hex * Zmień byte 5 […]

Zapis

Czerwiec 8th, 2009Posted by admin

Zapisuje wszelkie zmiany dokonane w bieżącym aktywnym pliku. Jeśli nie określono aktywnego pliku w oknie danych, użytkownik zostanie poproszony o nową nazwę pliku, aby zapisać zmiany. Wszelkie zmiany zostaną zapisane na plug-in (plik FILENAME.esp) w oparciu o bieżące ustawienia głównego pliku. Uwaga: nazwy plików nie mogą zawierać żadnych zastrzeżonych znaków, takich jak „(” lub „),  […]

Dane

Czerwiec 5th, 2009Posted by admin

Pliki G.E.C.K Wyświetla wtyczki i główne pliki znajdujące się w katalogu danych. Dwukrotne kliknięcie pliku powoduje ładowanie informacji w kontrolce obok niego. Pokazuje, czy plik jest plikiem głównym, wtyczką czy aktywnym. Utworzone przez ( Created By ) Nazwa osoby, któa utworzyła ten plik Podsumowanie ( Summary ) Opis tego co zawierają i nie zawierają wtyczki. […]